Wstęgi Bollingera, czyli dobre narzędzie dla każdego tradera

Pierwszy, gdzie rynek tworzy szczyt po dywergencji pokazuje jak trend staje się słaby i traci momentum, aż w końcu nie udaje się dotrzeć do zewnętrznej bandy przed odwróceniem. Drugi szczyt zaznaczyłem strzałką – był to sygnał kontynuacji po tym jak nie udało się wybić wyżej podczas trendu spadkowego. Długi cień powstały w następstwie szybkiego odrzucenia pokazuje, że bykom brakuje siły. Kiedy ustawisz odchylenie standardowe we wstęgach Bollingera na 2.5 zobaczysz, że cena rzadziej dociera do zewnętrznej bandy. Znaczenie takiego sygnału staje się wtedy bardziej istotne, ponieważ wskazuje na ważne ekstrema cenowe. Cena konsoliduje w ruchu bocznym, nie dociera już więcej do dolnej wstęgi i widać pin bar tworzący odrzucenie oraz kończący trend spadkowy.

wstęga bollingera

Z kolei, kiedy cena wzrasta do górnej bandy lub zbliża się do niej istnieje duże prawdopodobieństwo utworzenia się nowego szczytu. Pojawia się wówczas sygnał sprzedaży (czerwona strzałka). W przypadku naruszenia wstęgi przez cenę należy się spodziewać powrotu do niej. Jest to prosty sposób prognozowania finalnego momentu spadku lub wzrostu kursu.

Dość często wycofywanie kończy się w pobliżu poprzedniego lokalnego niżu. Dlatego te formacje są często używane do przewidywania zmiany trendów i otwierania pozycji. Inną cechą niżu W jest obecność w jego strukturze mniejszych formacji. Bliższe spojrzenie na mniejsze ramy czasowe ujawnia sygnały odwrócenia. Tworzą początek lub koniec złożonych segmentów dużej figury.

Trend/Swing – jak rozpoznać początek w oparciu o średnie kroczące

Każdy inwestor poszukujący na rynku własnej drogi do skutecznego systemu transakcyjnego, prędzej czy później nadzieje się na wstęgę Bollingera. Jest to niezwykle przydatne narzędzie, jednak jeśli będzie błędnie wykorzystywane, wtedy może doprowadzić do poważnych problemów. Inną wadą wstęg, na którą zwracał uwagę Borowski, jest zawodność wskaźnika, Co dzieje się dalej po Wielkiej Brytanii PM Johnson pisze Brexit list opóźniony? gdy stosowany jest pojedynczo. „W praktyce rzadko wykorzystuje się wstęgi Bollingera jako samodzielny system transakcyjny. Lepszym rozwiązaniem jest połączenie ich z takimi wskaźnikami, jak MACD, Parabolic, Stochastic, RSI czy ROC“ – pisał ekspert. Mierzą ryzyko, dają cenne wskazówki inwestycyjne i pozwalają budować gotowe strategie.

  • https://fxtop.biz/wp-content/uploads/2021/08/close-up-of-bar-graph-with-executives-negotiating-background-100×100.jpg
  • https://fxtop.biz/wp-content/uploads/2021/08/digital-world-map-hologram-blue-background-100×100.jpg
  • https://fxtop.biz/wp-content/uploads/2021/07/83a01f5c-53c8-48f7-88f5-b62c129708dc-847×420.jpg
  • https://fxtop.biz/wp-content/uploads/2021/08/alinma_4-100×100.jpg
  • https://fxtop.biz/wp-content/uploads/2021/08/alinma_4.jpg

Rada Polityki Pieniężnej ogłosiła ostatnią decyzję w tym roku i nie zaskoczyła. Stopy procentowe pozostały na niezmienionym poziomie, co było oczekiwane niemal przez każdego uczestnika rynku i jasno komunikowane przez większość członków Rady w ostatnich tygodniach. Myślę, że jedną z najprostszych i zarazem najskuteczniejszych metod jest strategia podążania za trendem. Służy do handlu instrumentami, które podążają za długoterminowymi stałymi trendami. Jeśli mówimy o niestabilnych parach walutowych, strategia skalpowania jest dla nich lepsza. Zaleca się stosowanie wskaźnika Szerokości Wstęgi razem ze Wstęgami Bollingera.

W idealnej wersji lewe ramię wychodzi poza górną linię. Dekolt w prawym ramieniu często zatrzymuje się na średniej ruchomej, a pierwszy spadek następuje w okolicach dolnej wstęgi Bollingera. Kolejnym ruchem będzie drugie dotknięcie wewnątrz dolnej wstęgi Bollingera. Należy tu zwrócić uwagę na to, że niż w rozważanej strategii wyznaczany jest przez dolną wstęgę.

Wstęga Bollingera – co to jest?

Aby uprościć obliczenia, przyjmijmy okres 10 słupków. Są one wykreślane na podstawie procentowego przesunięcia od niebieskiej średniej ruchomej. Głównym celem wskaźnika Wstęg Bolingera jest określenie gwałtownego odchylenia od średniego kierunku aktualnego trendu. W latach 1984–1991 John pracował nad własnym systemem handlowym opartym na strategii LeDouxa i wskaźniku koperty. Pomysł Johna został nazwany na cześć jego twórcy – stąd Wstęgi Bollingera.

Kolory – tutaj możesz ustawić kolor, grubość i wygląd linii wskaźnika. Domyślnie jest jasnożółty, dlatego lepiej od razu zmienić go na żywszy kolor. Najpierw dodajmy wstęgi Bollingera i RSI do wykresu EURUSD na terminalu online LiteForexu. Jak Keap zachęca do sukcesu podczas COVID-19 [Bonus Porady zawarte] Aby to zrobić, kliknij przycisk „Wskaźniki” znajdujący się na górze wykresu. Następnie w menu, które zostanie otwarte, kliknij linki „Wstęgi Bollingera ” i „RSI”. W nim ustawimy okres równy 20 słupkom i dwa odchylenia standardowe.

wstęga bollingera

W kulminacyjnym momencie spadków jaki miał miejsce 16 marca nastąpiło przetestowanie 23,8 zł. Jest to popularna strategia, która powstaje podczas trwania dosyć wyraźnego trendu rynkowego. Największą skuteczność ma strategia, która zawiera pozycję zgodną z trendem wyższego rzędu. Przykładem może Wskaźnik informacyjny cruscotto być sytuacja konsolidacji po impulsie wzrostowym. W takim wypadku przebicie górnego ograniczenia wstęgi oznacza, że znaczną przewagę uzyskała strona popytowa. W takiej sytuacji wzrasta prawdopodobieństwo wybicia się powyżej poprzedniego progu zmienności i kontynuowania trendu wzrostowego.

Czym charakteryzują się wstęgi Bollingera?

Pozwala dokładnie zidentyfikować strefy kupna, sprzedaży i realizacji zysków. Zwiększy też twoją dyscyplinę handlową i pomoże ci uniknąć niepotrzebnych błędów już na samym początku. Dla wygody w zakładce „Poziomy” dodaj nową wartość „0”. Trzecim wskaźnikiem będzie %b wstęg Bollingera, który jest nam już znany z poprzedniej strategii. Wchodzimy na rynek po zakończeniu opadającego słupka.

wstęga bollingera

Po lewej stronie, szczególnie w okolicy głowy, figura charakteryzuje się wysokimi wartościami. W tym momencie publikowane są wiadomości poprzedzone plotkami i oczekiwaniami. Na prawym ramieniu lub ostatnim skoku w górę widać niewielki przypływ optymizmu. Najczęstszym przypadkiem potrójnego szczytu jest wzór głowy i ramion, który jest dobrze znany w analizie technicznej. Potem następuje kolejny okres wzrostu, który tworzy nowy szczyt kończący się jeszcze większym cofnięciem.

Czym są Wstęgi Bollingera?

Stop loss jest ustawiany z przesunięciem co najmniej 10–20 punktów od niżu świecy wybicia w przypadku pozycji długiej i wyżu w przypadku pozycji sprzedaży. Ustaw take profit na przeciwległej wstędze Bollingera. Przy zakupie take profit będzie znajdować się na górnej wstędze, a przy sprzedaży na dolnej. Trzecie pchnięcie również nie jest silniejsze od poprzednich. Jego wysokość dotyka wstęgi Bollingera, ale punkt końcowy świecy znajduje się poniżej.

Jest to formacja, w której ponowne testy odbywają się na wyższym poziomie. Dzieje się tak tylko wtedy, gdy analizujemy bezwzględne położenie niżów, czyli położenie względem współrzędnych wykresu. Jeśli chodzi o Wstęgi Bollingera, oba dolne punkty przecinają dolną linię w przybliżeniu w tej samej odległości. Można mówić o równości niżów lewej i prawej strony oraz o równowadze na rynku. Bollinger zauważył, że większość trendów rodzi się wtedy, gdy Szerokość Wstęgi jest na maksymalnym niżu. Podobnie jak cisza przed burzą, zmienność rynku jest bardzo niska.

Informuje tylko gdzie cena znajduje się względem zakresu zmienności. Jej powstanie wynikało obserwacji, że zmienność cen nie jest statyczna a dynamiczna. W takim razie można spróbować określić względny obszar, w którym cena będzie poruszać. Wstęga wykorzystuje odchylenie standardowe jako miarę statystyczną, która określa możliwy poziom wsparcia oraz oporu. Wstęgi Bollingera należą do najbardziej niezawodnych i skutecznych wskaźników, z których może korzystać z trader. Mogą być one wykorzystywane do odczytywania sygnałów rynku i siły trendu, oraz planowania wejścia w trakcie konsolidacji oraz znajdowania potencjalnych szczytów.

Dolna wstęga Bollingera powstaje z obliczenia odchylenia standardowego ceny odjętej od wartości średniej kroczącej. W zależności od przyjętej strategii inwestycyjnej można spotkać różnego rodzaju interpretacji sygnałów, które dają wstęgi Bollingera. Jeszcze inni traderzy argumentować będą niebezpieczeństwo pozostawania w otwartej transakcji, dla której odchylenie standardowe wstęg Bollingera jest bardzo niskie. Taka sytuacja może bowiem oznaczać zmniejszający się wolumen obrotu i zanik zainteresowania danym instrumentem finansowych.

Pridaj komentár